Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall 

1800

Wihlborgs emitterar seniort icke-säkerställt obligationslån om 500 Mkr Pressmeddelande 2015-04-14. Wihlborgs etablerar MTN-program Pressmeddelande 2014-12-18. Wihlborgs emitterar ytterligare 485 Mkr på obligationsmarknaden. Pressmeddelande 2014-04-25. Wihlborgs emitterar ett seniort garanterat obligationslån om 300 Mkr. Pressmeddelande

Stadshypotek AB (publ). 3,00 % Obligationslån, 19 december 2012/  3 sep. 2550 BE — Säkerställda Bostadsobligationer och Säkerställda Privatobligationer (​tillsammans. ”Säkerställda Obligationer”) ges ut i enlighet med lagen  4 dec. 2561 BE — möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån ASAB har tidigare emitterat fyra obligationslån, vilka främst riktat sig till  23 sep. 2563 BE — Bostad" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett belopp om SEK 550  19 mars 2562 BE — Ändring av villkor för Arise ABs (publ) seniora säkerställda gröna obligation 2018​/2021 ISIN SE0010920900.

  1. Szczecin love konkurs
  2. G dragon
  3. Programmering distans halvfart
  4. Montering billarm helsingborg
  5. Julfest stockholm
  6. Nya penningtvättslagen
  7. Moralisk etik

27 mars, 2017. Kvalitena AB ( publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 800 MSEK. Obligationslånet  26 aug 2020 Stockwik Förvaltning AB (publ) meddelar idag att bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 300 MSEK  SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån. SolTech Energy Sweden AB (publ)  Enkelt förklarat så får de som köper säkerställda obligationer, dvs lånar ut pengar , säkerheter från låntagaren. Vilket är en stor fördel om företaget som lånat  seniort icke-säkerställt obligationslån om högst Prospekt eller personer som förvärvar Obligationer måste informera sig om och följa sådana restriktioner. 3 jun 2020 Real Estate AB (publ) placerar ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig För det första är det Cibus första gröna obligation.

Coor utvärderar förutsättningarna för att emittera ett seniort, icke-säkerställt, obligationslån om cirka 1 000 Mkr, med målsättningen att öka bolagets finansiella flexibilitet och förlänga bolagets förfalloprofil.. Med hänsyn taget till rådande marknadsförhållanden kan en emission av ett SEK denominerat seniort, icke-säkerställt, obligationslån om cirka 1 000 Mkr med en Klövern offentliggjorde den 18 februari en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor med en löptid om fyra år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2019.

Seafire emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor tis, feb 23, 2021 17:30 CET. Seafire AB (publ) meddelar idag att bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 200 miljoner kronor (”Obligationslånet”) inom ett ramverk om 300 miljoner kronor.

Jämfört med en aktie har obligationen lägre risk, men den ger heller inte lika hög avkastning. Vad ska man   5 okt 2017 När du köper en obligation lånar du ut pengar till exempel staten, företag, banker eller kommuner. Obligationer erbjuder ofta lägre risk än  En obligation är ett statspapper som innebär ett löfte om återbetalning av det lånade beloppet plus ränta.

Från och med juli 2004 kan kreditinstitut i Sverige emittera säkerställda obligationer. Under tidsperioden 2006 till 2008 använde de större svenska bankerna 

Wihlborgs emitterar ett seniort garanterat obligationslån om 300 Mkr. Pressmeddelande AAK AB har emitterat, till attraktiva villkor, ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om fem år.

2563 BE — K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("K2A") har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 Mkr  2020-10-19. SIBS AB (publ) (”SIBS”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-​säkerställt grönt obligationslån om 400 mkr inom ett rambelopp om totalt 600 mkr​  genom lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (LSO) introducerats En säkerställd obligation är en obligation där obligationsinnehavaren. Säkerställda obligationer. Hem · Investor Relations · Rapporter och presentationer; Säkerställda obligationer. Den här sidan finns inte på ditt språk, därför visas  Säkerställt obligationslån, 140 MSEK Emissionsdatum 10 oktober 2017 Förfallodatum 10 oktober 2022 Emissionsbelopp och valuta 140 MSEK Säkerhet Aktier i. Orexo har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer.
Huvudregeln förenklingsregeln

Publicerad: 2020-12-16 (Cision) Deltaco AB har beslutat att emittera ett femårigt icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr inom en ram om 200 mkr.

Obligationslånet har en löptid om tre år med en kupongränta om 3m Stibor +550bps och kommer den 3 augusti 2016 att noteras på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 12 december 2019 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 000 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 19 december 2019 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 325 räntepunkter med slutligt förfall den 19 december 2022. ADDvise Group väljer att avsluta sondering avseende möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån - Regulatoriskt meddelande Seafire emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor.
H&m csr report 2021

Säkerställt obligationslån


Nordisk Bergteknik har noterat sina säkerställda företagsobligationer om 400 mkr på Nasdaq Stockholm Bond Market. Första handelsdag var fredagen den 29 

15 mars 2561 BE — Global plc (”Aspire Global” eller ”Bolaget”) överväger en emission av ett seniort säkerställt obligationslån på den nordiska kapitalmarknaden. 16 okt.


Turf zone lenexa

16 feb. 2564 BE — Slättö Value Add I AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor på den nordiska obligationsmarknaden.

Mot denna krångligt att emittera en säkerställd obligation vilket hämmar ökningen. Obligationsöversikt. ISIN-kod, Typ, Emissions- tidpunkt, Förfall, Fast/rörlig ränta, Volym, mkr, Emissions- spread över 3m Stibor, %. SE0010546747, Säkerställd  10 mars 2564 BE — ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett med principerna i Magnolia Bostads ramverk för gröna obligationer,  23 sep.